Dla niego

Dla niej

O NAS

Electi, w tłumaczeniu z łaciny - Wybrani. Multi enim sunt vocati, pauci vero electi - Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych (Mt 22, 14). Właśnie dla wybranych kierujemy naszą odzież.

Chcemy zmieniać sposób postrzegania świata przez Polaków, tworzyć etos kreatywnej pracy na rzecz Narodu. Nasza odzież ma podkreślać niezależność Polaków. Każdy jest kowalem własnego losu, ale tylko wspólnie możemy osiągać ambitne cele, jako Naród. Tworzymy portret prawdziwego Polaka – mężnego, walecznego i wielkomyślnego. Niezłomność charakteru, duma narodowa i wzajemna miłość do rodaków pokierują nas na wyżyny. Wspólnie budujemy Wielką Polskę.

Czytaj więcej

Felietony

Rycerz Niepokalanej

Rycerz Niepokalanej

W obecnych czasach istnieją tylko dwa obozy – obóz Boga i obóz Lucyfera. Jeśli ktoś uważa, że...