Wspólnota polskich patriotów, a idea służby innym

Wspólnota polskich patriotów, a idea służby innym

Wspólnota polska

Budowana obecnie w Polsce wspólnota polskich patriotów zjednoczona wokół Marszu Niepodległości skupia się głównie na promowaniu nowoczesnego patriotyzmu przez aktywizację Polaków w ramach akcji takich jak „Kocham Polskę”, „W imieniu dam”, „Kupuj polskie”, „Pielgrzymka środowiska narodowego na Jasną Górę”, „Polska flaga w polskim domu”, „Marsz dla życia i rodziny”, „Narodowcy czytają Dmowskiego”, „Wyprawka dla Kresowiaka” oraz w marszach Żołnierzy Wyklętych, Powstania Warszawskiego, Zwycięstwa 15 sierpnia, czy Niepodległości.

Uzupełnieniem tej działalności jest promowanie muzyki tworzonej przez ludzi związanych ze środowiskiem narodowym, publikacje wypowiedzi wielu autorytetów w powstałych w czerwcu tego roku Mediach Narodowych, czy działalność w zakresie edukacji historycznej branży odzieży patriotycznej.

Nie można nie uwzględniać wpływu również innych organizacji na całość polskiej wspólnoty patriotycznej, takich jak stowarzyszenia Kukiz’15 czy Klubów Gazety Polskiej, Klubu Jagiellońskiego, Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników „Swojak”, czy Szlachetnej Paczki.

 

Wprowadzenie idei służby innym do polskiego patriotyzmu

Najwyższą wartością jaką powinniśmy kierować się w życiu jest służenie innym przez pracę w formie bycia pracownikiem lub przedsiębiorcą oraz przez działalność społeczną w interesie budowania szeroko rozumianej wspólnoty Narodu Polskiego.

Polacy posiadają tradycję pracy u podstaw przez wzajemną edukację, integrację i wspólne organizowanie się, czego najlepszym przykładem jest zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.

„Salus Rei Publicae Suprema Lex”, czyli dobro Rzeczy Wspólnej najwyższym prawem – było hasłem naszych przodków zarówno w I jak i II Rzeczpospolitej.

Patriotyzm konsumencki i gospodarczy oparty na wspólnej kooperacji i tworzeniu synergii polskich firm są tego obecnie wyrazem. Polacy organizują się w stowarzyszeniach sportowych, harcerskich, strzeleckich i politycznych.

Kolejnym etapem budowania wspólnoty polskiej powinno być skupienie się na odbudowaniu kręgosłupa moralnego naszego Narodu. Fundamentem powinna być promocja zdrowego stylu życia, abstynencji i odcięcia się od telewizji.

W Polsce kościół katolicki pokazuje drogę rozwoju człowieka przede wszystkim przez hasło „Rodzina siłą Narodu” i związane z tym promowanie abstynencji i budowanie etosu kreatywnej pracy na rzecz Narodu.

Brakuje w tym niestety pracy nad rozwojem moralnym m.in. o odcięciu się od telewizji, patriotyzmie konsumenckim oraz o odrzuceniu życia skupionego na konsumpcjonizmie na rzecz zdrowego i sportowego stylu życia.

 

Osobą która może połączyć polski patriotyzm i ideę służby innym powinien być św. Brat Albert.

Adam Chmielowski (czyli św. Brat Albert) był polskim Jezuitą, który pieniądze zarobione z malowania obrazów przeznaczał na służbę na rzecz osób bezdomnych. Następnie wstąpił do Franciszkanów i poświęcił się całkowicie pracy z bezdomnymi, alkoholikami i nędzarzami. Funkcjonujące dzisiaj Bractwa Miłosierdzia św. Brata Alberta są miejscem gdzie osoby bezdomne kierują się na jedyny w ciągu dnia ciepły posiłek.

Pamiętajmy, że poczucie wspólnoty powinno żyć na co dzień. Zgoda Narodowa, wiara w Boga i pomoc potrzebującym to fundamenty tej wspólnoty.

Zebrane razem autorytet św. Brata Alberta, polski patriotyzm oraz idea służby innym powinny nam pomóc wybić się na pełną niezależność jak Naród i zbudować tak wymarzoną przez naszych przodków Wielką Polskę.

All comments

Leave a Reply